الف ها

مارس 8, 2019

ایلیدن استورم ریج – بخش چهارم

در آنجا ایلیدن استورم ریج شروع به استفاده از چشم سارگراس کرد که یخ های قطبی و تاج و تخت یخ زده را نابود کند, اما او […]
مارس 8, 2019

ایلیدن استورم ریج – بخش سوم

ایلیدن استورم ریج بسیار قدرتمند تر از آن شده بود که Kil’Jaeden بتواند او را کنترل کند و ایلیدن او را به خاطر جادو و قدرت […]
مارس 8, 2019

ایلیدن استورم ریج – بخش دوم

زمانی که ملفاریون به همراه تیراندا و بقیه رهبران در سرزمین Kaldorei ایلیدن استورم ریج را پیدا کردند از کار او وحشت زده شده بودند. ملفاریون […]
مارس 8, 2019

ایلیدن استورم ریج – بخش اول

ایلیدن استورم ریج ( Illidan Stormrage‌ ) و برادر دوقلویش ملفاریون استورم ریج ( Malfurion Stormrage ) در سرزمین کالدورای ( Kaldorei )  و از نژاد […]